* Analys av avelsstruktur -inavelsgrad och effektiv populationsstorlek


Populationsanalys som en del av RAS